Υιοθέτησε ένα πρωτάκι

Υιοθέτησε ένα πρωτάκι

Οι μαθητές και μαθήτριες των Α’ και Στ’ τάξεων συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε ένα πρωτάκι”. Σκοπός του προγράμματος είναι η επικοινωνία, η συνεργασία και η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών. Μέσα από βιωματικές και ευχάριστες δραστηριότητες, τα παιδιά της Στ’ τάξης ανακαλούν στη μνήμη τους το πώς ένιωθαν όταν ήταν οι ίδιοι πρωτάκια και τα πρωτάκια μας αισθάνονται εμπιστοσύνη και ασφάλεια, γνωρίζοντας τα μεγαλύτερα “αδελφάκια” τους.