Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Μ.Α.Σ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΕΛΑΣΑΛ ΣΥΡΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Τα Εκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου συνιστούν εκπαιδευτική δομή μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, διότι αποτελούν την κύρια αποστολή και δραστηριότητα της ιδιοκτήτριας Ιεράς
Μονής Αγίου Γεωργίου του Μοναχικού Τάγματος των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολείων
(Frères des Écoles Chrétiennes) της Καθολικής Εκκλησίας, που ίδρυσε ο Γάλλος ιερωμένος
Ιωάννης-Βαπτιστής ΔΕΛΑΣΑΛ (1651-1719) στην πόλη Reims της Γαλλίας.
Οι πρώτοι «Φρερ» (Frères) ήλθαν στη Σύρο στα μέσα του 19ου αιώνα. Η παραμονή τους στο
νησί κράτησε τρία χρόνια. Επανήλθαν οριστικά το 1914 με την ίδρυση του Δημοτικού
Σχολείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (Φ.Ε.Κ. της 25ης Ιουλίου 1914, απόφαση 1805). Αρχικά το
σχολείο λειτούργησε στην Άνω Σύρο και το 1920 μετακόμισε στον χώρο που βρίσκεται
σήμερα. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου (1940-
1950) λειτούργησε περισσότερο ως φιλανθρωπικό ίδρυμα και οι εγκαταστάσεις του, με
πρωτοβουλία της ιδιοκτήτριας Ι. Μονής Αγίου Γεωργίου, προσφέρθηκαν για τη φιλοξενία
άπορων και άστεγων παιδιών.
Το 1974, ξεκίνησε ένα σχέδιο νέων εγκαταστάσεων για τη δημιουργία Νηπιαγωγείου,
Δημοτικού και Γυμνασίου. Το 2008 χορηγήθηκε άδεια Νηπιαγωγείου και το 2012 άδεια
Παιδικού Σταθμού με ονομασία «Η ΦΩΛΙΑ», ενώ το 2019 χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας
Γυμνασίου με ονομασία Βαμβακάρειο Γυμνάσιο.
Τα Eκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Οργανισμού των
Λασαλιανών Σχολείων στον οποίο ανήκουν περισσότερες από 1000 εκπαιδευτικές μονάδες
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, από Νηπιαγωγεία μέχρι Πανεπιστήμια, Τεχνικές Σχολές,
Ακαδημίες, σε 82 χώρες, στις οποίες εργάζονται 80.000 εκπαιδευτικοί και φοιτούν 1.000.000
μαθητές-σπουδαστές ! Η συμμετοχή μας σ΄ αυτόν τον παγκόσμιο εκπαιδευτικό οργανισμό
μας εξασφαλίζει πλούσια εμπειρία η οποία, συνδυαζόμενη με τη χρησιμοποίηση των πλέον
σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, εγγυάται την παροχή ποιοτικής
εκπαίδευσης και αγωγής με σκοπό οι μαθητές μας να δώσουν νόημα στη ζωή τους, να
υλοποιήσουν τα όνειρά τους και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο ως ενεργοί πολίτες που
θα λειτουργούν σε ένα πλαίσιο αρχών και αξιών.
Τα Eκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου είναι ένα από τα πέντε λασαλιανά σχολεία που
λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα:
Το Ελληνογαλλικό Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» (Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο-ΔημοτικόΓυμνάσιο-Λύκειο), έτος ιδρύσεως 1888, στη Θεσσαλονίκη
Η Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Γυμνάσιο-Λύκειο), έτος ιδρύσεως 1893,
στον Πειραιά
Τα Eκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου (Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο),
έτος ιδρύσεως 1914, στη Σύρο
Το Σχολείο «ΔΕΛΑΣΑΛ» (Δημοτικό-Νηπιαγωγείο), έτος ιδρύσεως 2008, στην Αθήνα
Η Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών (Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) στο
Μαρούσι και (Γυμνάσιο-Λύκειο) στο Ψυχικό, η οποία εντάχθηκε στο Λασαλιανό δίκτυο της
Ελλάδας το σχολικό έτος 2017-2018
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ
Το σχολείο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υπηρετεί τους νέους μέσω της δύναμης
της παιδείας, των αξιών και της εκπαίδευσης που παρέχει. Οδηγεί τους μαθητές/τριες στην
επιτυχία, μέσα από ένα δυναμικό και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, με ενθουσιώδεις και
καταρτισμένους εκπαιδευτικούς και σε ένα πλήρως τεχνολογικά εξοπλισμένο
εκπαιδευτήριο.
Οι μαθητές/τριες εξοπλίζονται με όλες εκείνες τις γνώσεις,τις δεξιότητες, τις ικανότητες αλλά
και τις αξίες που θα τους επιτρέψουν να λειτουργούν ως αυριανοί πολίτες στο οικογενειακό,
επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Τα Εκπαιδευτήριά μας, σεβόμενα την ελευθερία συνείδησης, δέχονται οποιονδήποτε
μαθητή/τρια, εφόσον οι κηδεμόνες του αποδέχονται τον παρόντα κανονισμό. Η καθημερινή
συνύπαρξη μαθητών/τριών διαφορετικών θρησκευμάτων, δογμάτων, εθνικοτήτων στον
σχολικό χώρο συμβάλλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου, στην αμοιβαία
εκτίμηση και στον αμοιβαίο σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων του καθενός.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ – ΤΑ ΜΕΣΑ
Επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες εκπαιδευτικής πραγματικότητας μέσα στις
οποίες οι μαθητές/τριες μας να διαμορφώνουν εξίσου όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς
τους. Εξασφαλίζουμε την πλήρη κάλυψη των μαθησιακών τους αναγκών, τόσο σε ποιότητα
όσο και σε ποικιλία, υλοποιώντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις
απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής και προσανατολισμένες στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Επίσης, σημαντικό μέλημα των εκπαιδευτικών μας μονάδων είναι η καλλιέργεια των
κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών μας μέσα από μεγάλη ποικιλία δράσεων και
εργαστηρίων .
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, στο Σχολείο Μ.Α.Σ. προωθούμε και φροντίζουμε
για:
o Τη συνεχή συνεργασία μεταξύ Διοίκησης, Διευθύνσεων, Συλλόγου Διδασκόντων,
Γονέων και Μαθητών/τριών
o Την προσωπική δράση των διδασκόντων μέσα σε πνεύμα προσφοράς, συνεργασίας
και αφοσίωσης στο μαθητή/τρια στο πλαίσιο της λασαλιανής αποστολής
o Τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού
o Την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δραστηριότητες του σχολείου και τα
εργαστήρια κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα και έξω απ’ αυτό
o Την πειθαρχία και την αυτοπειθαρχία, η οποία νοείται ως ατομική και συλλογική αξία
που συμβάλλει στον αλληλοσεβασμό και την αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια
της εργασίας
o Την καλλιέργεια της χριστιανικής πίστης και των αξιών της καθώς και την άσκηση
φιλανθρωπικού έργου
o Τον εμπλουτισμό του Αναλυτικού Προγράμματος με πρόσθετες ώρες, υποχρεωτικές
για όλους τους μαθητές/τριες, καθώς και με τη δυνατότητα συμμετοχής σε
προαιρετικές εκπαιδευτικές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
o Τη συστηματική διδασκαλία και εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών, αγγλικά και
γαλλικά/ιταλικά (τα ιταλικά μόνο στο γυμνάσιο)
o Τις νέες τεχνολογίες και τη διαδραστική μάθηση μέσα στην ψηφιακή τάξη και τη
δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις και δραστηριότητες σχετικές με τις νέες
τεχνολογίες και τη ρομποτική
o Τη μεσημεριανή «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων – Εργαστήρια Δεξιοτήτων»
μετά το πέρας των μαθημάτων καθώς και προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών
o Την ιδιαίτερη φροντίδα των μαθητών/τριών οι οποίοι υστερούν στα μαθήματα ή
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς
o Την ασφάλεια των παιδιών μέσα στην τάξη, στον προαύλιο χώρο, κατά την άφιξη και
την αναχώρησή τους από το σχολείο
o Την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας,
πολιτισμού, αθλητισμού, εθελοντισμού καθώς και προγραμμάτων σε συνεργασία με
άλλους φορείς και σχολικές μονάδες
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθείται είναι αυτό που ορίζει η Ελληνική Πολιτεία,
εμπλουτισμένο με πρόσθετες ώρες διδασκαλίας και εργαστήρια κοινωνικών δεξιοτήτων,
ύστερα από έγκριση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα παιδιά κατανέμονται
ηλικιακά σε διαφορετικά τμήματα και διακρίνονται σε προνήπια και νήπια.
Μετά το πέρας των μαθημάτων εξασφαλίζεται, για όσους το επιθυμούν, η συμμετοχή σε
επιπλέον δημιουργικές δραστηριότητες – εργαστήρια, όπως καθορίζονται από τη Διεύθυνση
του Σχολείου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθείται είναι αυτό που ορίζει η Ελληνική Πολιτεία,
εμπλουτισμένο με πρόσθετες ώρες διδασκαλίας, ύστερα από έγκριση της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μετά το πέρας των μαθημάτων εξασφαλίζεται, για όσους το επιθυμούν, η συμμετοχή σε
διάφορες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε μέρες και ώρες που ορίζονται από
τη Διεύθυνση του Σχολείου.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθείται είναι αυτό που ορίζει η Ελληνική Πολιτεία,
εμπλουτισμένο με πρόσθετες ώρες διδασκαλίας, ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης
Β/θμιας Εκπαίδευσης. Το Γυμνάσιο λειτουργεί με πρόγραμμα οχτώ εκπαιδευτικών ωρών
ημερησίως, ήτοι σαράντα ωρών εβδομαδιαίως.
Το απολυτήριο Γυμνασίου που χορηγούν τα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου στους
μαθητές/τριες τους έχει την ίδια ισχύ με τα Απολυτήρια των Δημόσιων Γυμνασίων.
ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Στο σχολείο, οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διάφορους ομίλους
δραστηριοτήτων, που λειτουργούν μετά τη λήξη των μαθημάτων. Η λειτουργία και ο αριθμός
αυτών των ομίλων καθορίζονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους από τη Διεύθυνση.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στους ομίλους δραστηριοτήτων είναι η αποδοχή, από τους
γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή/μαθήτριας, του κανονισμού λειτουργίας της Ζώνης
Δραστηριοτήτων.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το επόμενο σχολικό έτος γίνονται από τους γονείς ή
κηδεμόνες τους, πριν τη λήξη του εκάστοτε διδακτικού έτους. Το σχολείο ανακοινώνει τις
ημερομηνίες των εγγραφών και δίνει οδηγίες σχετικά με τα απαιτούμενα νόμιμα
δικαιολογητικά και τις οικονομικές υποχρεώσεις των γονέων (δίδακτρα, κόμιστρα, νόμιμα
τέλη κ.λπ.).
ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Η εγγραφή διενεργείται από τους γονείς και κηδεμόνες. Η έννοια και η έκταση της
  κηδεμονίας ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.
 2. Η αποδοχή αίτησης για εγγραφή είναι αποκλειστικό δικαίωμα του εκπροσώπου του
  ιδιοκτήτη του Σχολείου, επειδή αποτελεί προσφορά υπηρεσιών. Η διοίκηση του σχολείου
  δύναται να αποφασίζει και τη διενέργεια ειδικών διαγνωστικών τεστ .
 3. Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων έχει το δικαίωμα να μη δεχθεί για εγγραφή
  στις τάξεις του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου:
  I. Τους μαθητές/τριες στους οποίους επιβλήθηκε η ποινή της απομάκρυνσης ή ποινή για
  πειθαρχικό παράπτωμα, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των Διδασκόντων.
  II. Τους μαθητές/τριες εκείνους με τους γονείς των οποίων ο Σύλλογος των εκπαιδευτικών,
  κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, έχει έμπρακτα διαπιστώσει και με πράξη του
  βεβαιώσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας.
  III. Τους μαθητές/τριες των οποίων οι γονείς με τις ενέργειές τους και την όλη συμπεριφορά
  τους υποδηλώνουν έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις αρχές των Εκπαιδευτηρίων και το
  διδακτικό προσωπικό.
  IV. Τους μαθητές/τριες που έχουν παραβεί τον κανονισμό του σχολείου, όπως
  διαπιστώνεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων
 4. Η απομάκρυνση μαθητή/τριας από το ιδιωτικό σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού
  έτους επιτρέπεται:
  α) για πειθαρχικό παράπτωμα του μαθητή/τριας, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των
  διδασκόντων,
  β) για παράβαση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, που διαπιστώνεται με πράξη
  του Συλλόγου των διδασκόντων.
 5. Ο αριθμός των μαθητών/τριών κάθε τμήματος καθορίζεται από την αντίστοιχη
  σχολική μονάδα και συμφωνεί με τη σχετική νομοθεσία. Οι εγγραφές ξεκινούν από το
  προηγούμενο σχολικό έτος και ολοκληρώνονται, όταν συμπληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις.
  Κανονισμός Λειτουργίας
  5
 6. Για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων στις διάφορες τάξεις, γίνονται δεκτοί
  μαθητές/τριες από άλλα σχολεία αν κριθεί, από τις Διευθύνσεις των αντίστοιχων σχολικών
  μονάδων, ότι μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα αντίστοιχα
  μαθήματα των ξένων γλωσσών. Για να διαπιστώνονται τα παραπάνω μπορεί να
  διενεργούνται διαγνωστικά τεστ.
 7. Για την εγγραφή απαιτείται:
  I. Η αποδοχή του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού.
  II. Η συμπλήρωση της «Αίτησης Εγγραφής».
  III. Η προκαταβολή ποσού που ορίζουν τα Εκπαιδευτήρια «ΔΕΛΑΣΑΛ» Σύρου, έναντι των
  διδάκτρων.
  IV. Η κατάθεση των δικαιολογητικών που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας για την εγγραφή
  των μαθητών/τριών.
 8. Προτεραιότητα για την εγγραφή τους στα Εκπαιδευτήρια «ΔΕΛΑΣΑΛ» Σύρου έχουν οι
  μαθητές/τριες που ανήκουν στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:
  α. Τα παιδιά που φοίτησαν την προηγούμενη σχολική χρονιά στα Εκπαιδευτήρια
  «ΔΕΛΑΣΑΛ» Σύρου και έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το
  σχολείο,
  β. τα παιδιά που έχουν αδέλφια τα οποία φοιτούν ήδη στα Εκπαιδευτήρια «ΔΕΛΑΣΑΛ»
  Σύρου,
  γ. τα παιδιά του εκπαιδευτικού και υπαλληλικού προσωπικού στα Εκπαιδευτήρια
  «ΔΕΛΑΣΑΛ» Σύρου,
  δ. τα παιδιά των αποφοίτων.
  Οι υπόλοιπες κενές θέσεις καλύπτονται με σειρά προτεραιότητας ή μετά από τη διενέργεια
  ειδικών διαγνωστικών τεστ εάν αποφασιστεί από τη διοίκηση του σχολείου .
 9. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, οι
  μαθητές/τριες των ιδιωτικών σχολείων εγγράφονται σ’ αυτά για έκαστο σχολικό έτος, κατά
  τη σειρά αποδοχής από το σχολείο της αίτησης εγγραφής τους.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  Οι ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις (δίδακτρα, κόμιστρα, γενικά έξοδα κ.ά.) καθορίζονται
  εγκαίρως από τη Διεύθυνση του Σχολείου και κοινοποιούνται στους γονείς πολύ πριν την
  έναρξη των εγγραφών για το επόμενο σχολικό έτος.
  Τα απαιτούμενα εξέταστρα για τη συμμετοχή σε εξετάσεις που δεν προβλέπονται θεσμικά
  δε συμπεριλαμβάνονται στο ετήσιο ποσό των διδάκτρων .
  Δεν περιλαμβάνονται στα ετήσια δίδακτρα εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όμιλοι και
  δράσεις πέραν του ωρολογίου προγράμματος λειτουργίας εκάστης σχολικής μονάδας.
  Σχετικά με τις μετεγγραφές ισχύουν τα παρακάτω:
 • Αν ο μαθητής/τρια υποβάλλει αίτηση για μετεγγραφή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους,
  καταβάλλει τις μισές οικονομικές υποχρεώσεις, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί μέχρι τις 31
  Ιανουαρίου, και ολόκληρο το ποσό αν έχει υποβληθεί μετά την 1η Φεβρουαρίου.
 • Αν o μαθητής/τρια ακυρώσει την εγγραφή μέχρι την 31η Αυγούστου, το ποσό της εγγραφής
  δεν επιστρέφεται.
  Οι ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις καταβάλλονται σε δέκα (10) δόσεις εκ των οποίων οι
  δύο πρώτες δόσεις αφορούν το ποσό της εγγραφής και το υπόλοιπο των διδάκτρων
  ισοκατανέμεται σε οκτώ δόσεις:

Εκπτώσεις
• Ποσοστό έκπτωσης 15% για το δεύτερο παιδί, που αφορά τα αδέλφια ανεξαρτήτως
βαθμίδας. Η έκπτωση 15% επί των διδάκτρων αφορά το δεύτερο παιδί που φοιτά
στη μικρότερη βαθμίδα ή τάξη .
• Ποσοστό έκπτωσης 50% επί των διδάκτρων για το τρίτο παιδί . Η έκπτωση 50% επί
των διδάκτρων εφαρμόζεται για το μικρότερο παιδί.
• Σε περίπτωση εξόφλησης ολόκληρου του ποσού με την εγγραφή (μέχρι τις 30
Ιουνίου του προηγουμένου σχολικού έτους ), γίνεται επιπλέον έκπτωση 5% σε όλες
τις ανωτέρω περιπτώσεις.
Εκπτώσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί ισχύουν για το χρονικό διάστημα για το οποίο
χορηγήθηκαν με την προϋπόθεση της συνεπούς καταβολής των οικονομικών υποχρεώσεων
σύμφωνα με τις ανωτέρω αναγραφόμενες δόσεις καταβολής.
Εκπτώσεις επί των διδάκτρων που δε συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες δεν
είναι εφικτές. Σε ειδικές μόνο περιπτώσεις μπορεί να αποσταλεί γραπτό αιτιολογημένο
αίτημα για έκπτωση επί των διδάκτρων στη Διαχειριστική Επιτροπή των Εκπαιδευτηρίων, η
οποία αποφασίζει για την ικανοποίηση ή μη του αιτήματος.
Οι εκπτώσεις επί των διδάκτρων ισχύουν μόνο και εφόσον η πληρωμή των δόσεων γίνεται
στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, όπως αυτές φαίνονται στον παραπάνω πίνακα. Σε
περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση καταβολής οποιασδήποτε δόσης, η έκπτωση παύει να
ισχύει. Τα δίδακτρα αφορούν σε ολόκληρο το διδακτικό έτος και δε συσχετίζονται με
οποιονδήποτε μήνα ή μήνες λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Τα δίδακτρα δε
ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΟΣΕΩΝ
Πρώτη δόση 1-15 Μαΐου
Δεύτερη δόση 1-15 Ιουνίου
Τρίτη δόση 1-15 Σεπτεμβρίου
Τέταρτη δόση 1-15 Οκτωβρίου
Πέμπτη δόση 1-15 Νοεμβρίου
Έκτη δόση 1-15 Δεκεμβρίου
Έβδομη δόση 1-15 Ιανουαρίου
Όγδοη δόση 1-15 Φεβρουαρίου
Ένατη δόση 1-15 Μαρτίου
Δέκατη δόση 1-15 Απριλίου


μεταβάλλονται σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής της διάρκειας του διδακτικού έτους
(παράταση ή μείωση) από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι μηνιαίες δόσεις
καταβολής των διδάκτρων γίνονται προς διευκόλυνση των γονέων και κηδεμόνων .
Η εγγραφή στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και η ασφάλιση σε ασφαλιστική
εταιρία είναι υποχρεωτική.
ΔΩΡΕΕΣ
Όπως προαναφέρθηκε, τα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μοναδικά έσοδα τα δίδακτρα που λαμβάνει από τους γονείς και
κηδεμόνες. Δέχεται δωρεές από ιδιώτες και ιδρύματα, μεσκοπό να εξασφαλίσει ακαδημαϊκές
παροχές, καταρτισμένο και συνεχώς επιμορφούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό και ουσιαστικές
υπηρεσίες, για τους μαθητές/τριες του. Ηβοήθεια αυτή διατηρεί τη μακραίωνη παράδοση των
Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ ζωντανή. Κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού, συμβάλλει στην
υποστήριξη των μαθητών/τριών μας και διασφαλίζει την εξέλιξη του Σχολείου Μ.Α.Σ., ώστε να
συνεχίσει να αποτελεί κοιτίδα μόρφωσης και πολιτισμού.
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΕΛΑΣΑΛ ΣΥΡΟΥ
Τα μαθήματα αρχίζουν και λήγουν την ημέρα που προβλέπεται ετησίως από τις σχετικές
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου λειτουργούν από τις 07:30 έως και τις 15:30. Το αναλυτικό
ωράριο λειτουργίας κάθε βαθμίδας ορίζεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση, με την έναρξη
του σχολικού έτους.
Τα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου παραμένουν κλειστά μόνο μετά από απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας ή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Επίσης, τα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ
Σύρου παραμένουν κλειστά την 15η Μαΐου, λόγω της γιορτής του ιδρυτή τους, Jean-Baptiste
de La Salle ή άλλη ημέρα, εάν δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση των σχετικών εκδηλώσεων
κατά την ως άνω ημερομηνία.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΓΟΝΕΩΝ
Η Γενική Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ Σύρου και οι Διευθύνσεις των Σχολικών
Μονάδων δέχονται τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών τις πρωινές ώρες ύστερα
από ραντεβού, το οποίο ορίζεται σε συνεννόηση με την αντίστοιχη Γραμματεία. Τις
απογευματινές ώρες τα γραφεία δε λειτουργούν.
Οι γονείς που ασκούν τη γονική μέριμνα, αλλά τους έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια του παιδιού
τους λόγω διάστασης ή διαζυγίου, έχουν δικαίωμα εισόδου στο Σχολείο, κατόπιν
συνεννόησης με τη Διεύθυνση του Σχολείου, προκειμένου να ενημερώνονται για την πρόοδο
των παιδιών τους και να παρακολουθούν εκδηλώσεις και σχολικές γιορτές.
Οι εκπαιδευτικοί δέχονται τους γονείς και κηδεμόνες κάθε εβδομάδα, κατά τις ώρες
επικοινωνίας που ορίζει το Σχολείο. Το σχετικό πρόγραμμα κοινοποιείται στην αρχή κάθε
σχολικού έτους. Οι γονείς και κηδεμόνες δεν μπορούν να απασχολούν τους εκπαιδευτικούς
πριν από την έναρξη των μαθημάτων, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και μετά τη λήξη
του προγράμματος. Έκτακτες συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς γίνονται, μόνο όταν αυτό
επιβάλλεται για ιδιαίτερους λόγους και ύστερα από αμοιβαία συνεννόηση της σχολικής
μονάδας με τους γονείς. Οι γονείς δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν με άλλους μαθητές/τριες
στον χώρο του σχολείου.
Η Διεύθυνση κάθε βαθμίδας μπορεί να χορηγήσει στους γονείς ή κηδεμόνες, μετά από
αίτημά τους, έντυπο γονικής άδειας, το οποίο παραδίδεται στους ίδιους κατά την επίσκεψή
τους στο Σχολείο για ενημέρωση προόδου του μαθητή/τριας ή για παρακολούθηση σχολικής
γιορτής.
Στο τέλος κάθε τριμήνου για το Δημοτικό και τετραμήνου για το Γυμνάσιο, πραγματοποιείται
στο Σχολείο συγκέντρωση των γονέων και κηδεμόνων, κατά την οποία τους παραδίδεται ο
έλεγχος επίδοσης και παρέχονται σ’ αυτούς πληροφορίες από το διδακτικό προσωπικό για
την επίδοση και τη διαγωγή των παιδιών τους. Η προσέλευση των γονέων και κηδεμόνων
είναι απαραίτητη. Επίσης, μετά από ανακοίνωση των Διευθύνσεων, πραγματοποιούνται και
άλλες ενημερωτικές συγκεντρώσεις των γονέων, ανά βαθμίδα ή τάξη.
Τα προβλήματα που ενδεχομένως θα παρουσιαστούν στη συνεργασία Σχολείου – Γονέων:
α. Λύνονται με πνεύμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας, πάντα με τη μεσολάβηση του
σχολείου. Σε καμία περίπτωση οι γονείς δεν απευθύνονται σε άλλα παιδιά ή στους γονείς
τους. Κάθε γονέας εκπροσωπεί αποκλειστικά και μόνο το παιδί του και σε καμία περίπτωση
δεν εκπροσωπεί άλλους γονείς και παιδιά . Δεν αποτελούν θέματα διαπραγμάτευσης όλα τα
θέματα που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τον κανονισμό των
Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ Σύρου.
β. Σε περιπτώσεις που προκύπτουν έντονα προβλήματα από τη συμπεριφορά ενός παιδιού
και από τις σχέσεις του με τους συμμαθητές του, για την επίλυσή τους θεωρείται δεδομένη
η ενημέρωση και η συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τον
Παιδαγωγικό Σύμβουλο και τη Διεύθυνση του σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση, το σχολείο
έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή του/της μαθητή/τριας στην επόμενη τάξη.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Επιτρέπεται η απευθείας μετεγγραφή μαθητή/τριας από ιδιωτικό σε δημόσιο, από δημόσιο
σε ιδιωτικό ή από ιδιωτικό σε άλλο ιδιωτικό σχολείο, του ίδιου ή άλλου ιδιοκτήτη, καθ’ όλη
τη διάρκεια του σχολικού έτους.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Το σχολικό λεωφορείο πληροί όλους τους όρους ασφαλείας και διατίθεται στους
μαθητές/τριες του Παιδικού Σταθμού, του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, για τη
μετάβασή τους στο σχολείο και την επιστροφή τους στο σπίτι, εφόσον το επιθυμούν.
Οι μαθητές/τριες, που μεταφέρονται με σχολικά λεωφορεία, οφείλουν:

 1. Να βρίσκονται στον καθορισμένο χώρο επιβίβασης λίγα λεπτά νωρίτερα από τον
  προκαθορισμένο χρόνο παραλαβής (όπως έχει οριστεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς).
 2. Να κάθονται σωστά στη θέση τους σε όλη τη διάρκεια του δρομολογίου και να
  χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τη ζώνη τους.
 3. Να είναι ευγενικοί και συνεργάσιμοι με τον/τη συνοδό του σχολικού λεωφορείου.
 4. Να μην ξεχνούν ότι εκπροσωπούν το Σχολείο τους και, συνεπώς, να συμπεριφέρονται
  με σεβασμό στους διερχόμενους πεζούς και τους οδηγούς οχημάτων.
 5. Να μην ενοχλούν τους συνεπιβάτες τους και ειδικά τον οδηγό.
 6. Να μην έχουν φαγητό ή αναψυκτικό στα χέρια τους ή οτιδήποτε θα μπορούσε να
  προκαλέσει φθορά του σχολικού λεωφορείου κατά τη διαδρομή.
 7. Όταν αποβιβάζονται, να βεβαιώνονται ότι έχουν όλα τα προσωπικά τους
  αντικείμενα.
 8. Να ενημερώνουν τον/τη συνοδό, όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.
  Στο σημείο αποβίβασης των παιδιών το μεσημέρι πρέπει να βρίσκεται εγκαίρως εκείνος που
  έχει οριστεί για την παραλαβή του παιδιού. Σε περίπτωση που στο σημείο παραλαβής του
  παιδιού δε βρίσκεται κάποιος από εκείνους που έχουν οριστεί για την παραλαβή του, αφού
  ο/η συνοδός επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γονέα ή κηδεμόνα του, το παιδί παραμένει
  στο σχολικό λεωφορείο και επιστρέφει στο σχολείο, μετά το τέλος του δρομολογίου. Η
  Γραμματεία επικοινωνεί με τον γονέα ή τον κηδεμόνα, για να έλθει να το παραλάβει από το
  σχολείο.
  Αν ο μαθητής/τρια πρόκειται να απουσιάσει ή να φτάσει στο σχολείο με άλλο μέσο, οι γονείς
  οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως τον/τη συνοδό, ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση
  λόγω αναμονής του σχολικού. Οι αριθμοί των τηλεφώνων των συνοδών παραδίδονται στους
  γονείς στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
  Για οποιαδήποτε αλλαγή στο δρομολόγιο επιστροφής του μαθητή/τριας, οι γονείς έχουν την
  υποχρέωση να ενημερώνουν τη Γραμματεία, το αργότερο μέχρι τις 12:00, είτε τηλεφωνικά
  είτε με μήνυμα. Σε διαφορετική περίπτωση, δε θα πραγματοποιούνται αλλαγές. Για λόγους
  ασφαλείας και τήρησης των κανονισμών μεταφοράς μαθητών/τριών, δεν μπορούμε να
  ανταποκριθούμε σε ομαδικές αναχωρήσεις παιδιών προς έναν προορισμό (πάρτι, φιλικές
  συναντήσεις κ.λπ.).
  Σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια επιθυμεί να αναχωρήσει εκτάκτως με δικό του μέσο από
  το σχολείο, πρέπει να παραδώσει στη Γραμματεία σημείωμα αναχώρησης. Το σημείωμα
  αυτό το παραδίδει ο γονέας ή κηδεμόνας στη Γραμματεία, βγαίνοντας από το σχολείο.
  Δεν επιτρέπεται οι μαθητές/τριες να κατεβαίνουν σε άλλο σημείο από αυτό που είναι
  καθορισμένο.
  Σε περίπτωση που μαθητής/τρια δε συμμορφώνεται με τα παραπάνω, θα αναγκαστούμε να
  διακόψουμε τη μεταφορά του/ της.
  Προϋπόθεση για τη χρήση των σχολικών λεωφορείων είναι η αποδοχή του Κανονισμού
  Λειτουργίας των Σχολικών Λεωφορείων από τους μαθητές και από τους γονείς ή κηδεμόνες
  τους .
  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
  Το σχολείο παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στους μαθητές, καθώς είναι συμβεβλημένο με
  ασφαλιστική εταιρία. Επίσης, το σχολείο διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο για την
  άμεση αντιμετώπιση μικροτραυματισμών. Το διδακτικό προσωπικό επιμορφώνεται για την
  παροχή πρώτων βοηθειών και την ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον.
  ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
  Δεν επιτρέπεται η αναίτια είσοδος – έξοδος τρίτων προσώπων στο σχολείο. Σε περιπτώσεις
  που απαιτείται είσοδος τρίτων, αυτό προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης του
  Σχολείου ή της Διεύθυνσης της αντίστοιχης μονάδας.
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Τα Εκπαιδευτήρια «ΔΕΛΑΣΑΛ» Σύρου επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
  συμμορφωμένο πλήρως με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
  2016/679 της Ε.Ε. και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δε διαβιβάζονται σε
  τρίτους, παρά μόνον στο πλαίσιο (α) των νόμιμων δραστηριοτήτων του Σχολείου και (β)
  συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση.
  ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ
  Η φοίτηση των μαθητών/τριών είναι υποχρεωτική. Ο μαθητής/τρια πρέπει να προσέρχεται
  εγκαίρως στο σχολείο. Μόνο για σοβαρό κώλυμα δικαιολογείται η καθυστέρηση ή η απουσία
  του από την καθημερινή σχολική ζωή. Οι καθημερινές απουσίες καταγράφονται από τους
  εκπαιδευτικούς και καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα myschool.
  Στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, η προαγωγή του μαθητή/τριας στην επόμενη τάξη γίνεται,
  εάν έχει παρακολουθήσει μαθήματα όπως καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  Στο Γυμνάσιο, ο μαθητής που προσέρχεται στο σχολείο με καθυστέρηση δε γίνεται δεκτός
  στην τάξη, παίρνει απουσία και παραμένει εκτός τάξης μέχρι την επόμενη ώρα. Αν
  διαπιστωθεί ότι ο ίδιος μαθητής προσέρχεται στο σχολείο κατ’ επανάληψη με καθυστέρηση,
  ενημερώνονται οι γονείς του και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές.
  Όταν ένας μαθητής έχει σοβαρούς λόγους για απουσία (π.χ. ασθένεια), οι γονείς του θα
  πρέπει να τηλεφωνήσουν στη Γραμματεία του σχολείου, μέχρι τις 10:00 το αργότερο, και να
  αναφέρουν τον λόγο της απουσίας.
  Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, το σχολείο ενημερώνει τους γονείς για αλλαγές που έχουν
  προκύψει στη διαδικασία που ισχύει για τις απουσίες των μαθητών, ενώ δεν υπάρχει
  διάκριση απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες (Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-1-2018).
  Άδεια αναχώρησης από το σχολείο σε μαθητή/τρια χορηγείται από τη Διεύθυνση της
  σχολικής μονάδας μόνο σε περίπτωση αδιαθεσίας και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία
  με τους γονείς του, οι οποίοι καλούνται να τον παραλάβουν ή να φροντίσουν για τη
  μετακίνησή του.
  Για να απαλλαγεί ένας μαθητής/τρια από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, πρέπει να
  καταθέσει στη Διεύθυνση της αντίστοιχης βαθμίδας αίτηση του γονέα του, στην οποία να
  αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η απαλλαγή του. Η αίτηση πρέπει να
  συνοδεύεται από πιστοποιητικό γιατρού.
  Για να απαλλαγεί ένας μαθητής/τρια μια ώρα από το μάθημα της ημέρας της Φυσικής
  Αγωγής, πρέπει να ζητήσει από τους γονείς του να τηλεφωνήσουν στη Γραμματεία του
  σχολείου, το πρωί της ίδιας μέρας ή να στείλουν γραπτό σημείωμα.
  Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου,
  εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού και εθνικού χαρακτήρα (εκκλησιασμός, εθνικές
  και θρησκευτικές γιορτές, παρελάσεις, εκδρομές, πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις,
  ομιλίες, φεστιβάλ κ.λπ.). Εξαιρούνται όσοι απαλλάσσονται από τον νόμο. Για τα όρια των
  απουσιών για κάθε μαθητή/τρια του Γυμνασίου ισχύουν τα οριζόμενα από τη νομοθεσία και
  τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η δικαιολόγηση των
  απουσιών γίνεται από τους γονείς και κηδεμόνες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του
  Υπουργείου Παιδείας. Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, το σχολείο ενημερώνει τους γονείς για τη
  διαδικασία που απαιτείται καθώς και για την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις απουσίες
  των μαθητών/τριών.
  Ο μεγάλος αριθμός απουσιών μπορεί να αποβεί σε βάρος της επίδοσης του μαθητή, επειδή
  δημιουργείται εκπαιδευτικό κενό. Οι υπεύθυνοι καθηγητές και η Διεύθυνση έχουν
  υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα τους γονείς και κηδεμόνες για τις απουσίες των
  μαθητών/τριών. Αντίστοιχα, οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο
  για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών.
  Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ισχύουν τα
  προβλεπόμενα από την εκπαιδευτική νομοθεσία.
  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΔΙΑΓΩΓΗ
  Οι καλοί τρόποι και τα ευγενικά αισθήματα συνοδεύουν παντού τον μαθητή/τρια των
  Εκπαιδευτηρίων «ΔΕΛΑΣΑΛ» Σύρου. Στις σχέσεις του με τους Διευθυντές, τους
  εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου οφείλει να εκδηλώνει σεβασμό, εκτίμηση
  και υπακοή.
  Ο μαθητής/τρια των Εκπαιδευτηρίων «ΔΕΛΑΣΑΛ» Σύρου καλλιεργεί απέναντι στους
  συμμαθητές του την αγάπη, την αλληλεγγύη, τη λεπτότητα και την ευγένεια στις εκφράσεις
  του. Αποφεύγει ό,τι είναι δυνατόν να θίξει ή να προσβάλει τις πεποιθήσεις ή τις αντιλήψεις
  των άλλων.
  Κατά τα διαλείμματα, δεν επιτρέπονται οι θορυβώδεις εκδηλώσεις. Απαγορεύονται οι
  ανάρμοστες χειρονομίες και χειροδικίες, οι λογομαχίες, οι διαξιφισμοί, οι προσβλητικές και
  απρεπείς εκφράσεις και χαρακτηρισμοί, παιχνίδια επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα
  των μαθητών και κάθε άλλη ενέργεια ανάξια μαθητών.
  Οι μαθητές/τριες τιμωρούνται για ζητήματα διαγωγής που συμβαίνουν όχι μόνο μέσα στην
  τάξη και στην αυλή του σχολείου, αλλά και μέσα στα σχολικά λεωφορεία ή κατά τις σχολικές
  δράσεις και τις εκδρομές.
  Το κάπνισμα απαγορεύεται παντού εντός του σχολικού χώρου. Με τον όρο σχολικό χώρο,
  εννοούμε τον οριοθετημένο και περιφραγμένο χώρο, στον οποίο περιλαμβάνονται αυλές,
  αποθήκες, κλειστοί χώροι, σε οποιοδήποτε σημείο του οικοπέδου του σχολείου κι αν
  βρίσκονται.
  Η έξοδος των μαθητών/τριών από τις αίθουσες διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια των
  μαθημάτων, επιτρέπεται μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις .
  Οι μαθητές/τριες οφείλουν να διατηρούν σε καλή κατάσταση τις εγκαταστάσεις, τις αίθουσες
  διδασκαλίας και τον εξοπλισμό του Σχολείου. Κάθε υλική ζημιά επιβαρύνει τους γονείς και
  κηδεμόνες του μαθητή/τριας.
  Οι μαθητές/τριες απαγορεύεται να φέρνουν στο σχολείο:
 • Εφημερίδες, περιοδικά και κάθε είδους έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο που δε συνάδει με την
  ιδιότητα του μαθητή.
 • Όργανα, αντικείμενα ή προϊόντα επικίνδυνα ή και ασυμβίβαστα με τη μαθητική ιδιότητα
  και εργασία.
  Η χρήση ή και η απλή κατοχή των παραπάνω μέσα στο σχολικό περιβάλλον (αίθουσες,
  σχολικό λεωφορείο, στάσεις, προαύλιο) συνεπάγεται την κατάσχεσή τους και τις
  προβλεπόμενες συνέπειες.
 • Αντικείμενα αξίας ή μεγάλα χρηματικά ποσά.
  Για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια αντικειμένων αξίας και χρημάτων, το σχολείο δεν φέρει
  καμία ευθύνη.
  Κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στον
  σχολικό χώρο, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.
  Στα διαλείμματα, κανένας μαθητής/τρια δεν παραμένει στην τάξη. Αν ο υπεύθυνος
  εκπαιδευτικός το κρίνει σκόπιμο, μπορούν να παραμείνουν στην τάξη οι επιμελητές, που
  είναι υπεύθυνοι για ότι συμβεί και τους οποίους ορίζει ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός.
  Μαθητές/τριες που βρίσκονται σε εκδρομή (ημερήσια, πολυήμερη, εκπαιδευτική κ.λπ.), σε
  παρέλαση και γενικά σε εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετέχει το σχολείο, πρέπει να είναι
  ιδιαίτερα προσεκτικοί και κόσμιοι και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του σχολικού
  κανονισμού και τις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών.
  Δεν επιτρέπονται, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης και των Συλλόγων διδασκόντων οι κάθε
  είδους έρανοι και είσπραξη συνδρομών, καθώς και οι διάφορες ομαδικές εκδηλώσεις όπως:
  εκδρομές, διαλέξεις, προβολές, χοροί, εκθέσεις, εκδόσεις εφημερίδων, περιοδικών και
  διαφόρων εντύπων.
  ΠΟΙΝΕΣ
  Για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους μαθητές/τριες, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
  στους κανόνες, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την παιδαγωγική
  ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο
  του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη
  διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών, έτσι ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και
  να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί όλους
  τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές
  εκπαιδευτικές δομές, όπως ο «εκπαιδευτικός εμπιστοσύνης», διαδικασία διαμεσολάβησης)
  για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.
  Όταν ο μαθητής/τρια τιμωρείται με απομάκρυνση από τα μαθήματα, είναι σκόπιμο να
  παραμείνει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και να απασχολείται, σύμφωνα με τις
  οδηγίες του Διευθυντή ή άλλου εντεταλμένου εκπαιδευτικού.
  Χαρακτηρισμός της διαγωγής αποδίδεται για κάθε μαθητή/τρια με τη λήξη του διδακτικού
  έτους από τον Σύλλογο διδασκόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  ΠΕΡΙΒΟΛΗ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ
  Η εμφάνιση των μαθητών/τριών των Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ Σύρου πρέπει να διακρίνεται
  για την καθαριότητα, την απλότητα, τη σεμνότητα και την καλαισθησία. Η ενδυμασία δεν
  πρέπει να αποσπά τους μαθητές/τριες από την ουσία της φοίτησής τους. Οι μαθητές και
  μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου θα πρέπει να υιοθετήσουν τη σχολική ενδυμασία σε
  καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών εορτών. Οι μαθητές και μαθήτριες
  του Νηπιαγωγείου συνιστούμε να υιοθετήσουν τη σχολική ενδυμασία σε καθημερινή βάση,
  συμπεριλαμβανομένων των σχολικών εορτών.
  Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν, σε περίπτωση
  που κρίνουν ότι η ενδυμασία κάποιων μαθητών/τριών δεν εναρμονίζεται με τις κείμενες
  διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Σχολείου.
  Όσοι συμμετέχουν στις επίσημες εκδηλώσεις του Σχολείου (παρελάσεις, σχολικές γιορτές,
  χορωδία, ορχήστρα) οφείλουν να χρησιμοποιούν την καθιερωμένη ενδυμασία.
  Για το μάθημα της γυμναστικής και τις άλλες αθλητικές εκδηλώσεις μέσα και έξω από το
  σχολείο, οι μαθητές/τριες πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των καθηγητών Φυσικής
  Αγωγής. Για τα εργαστήρια, στα μαθήματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, οι μαθητές/τριες
  οφείλουν να φορούν την κατάλληλη ποδιά και να ακολουθούν τις οδηγίες που προβλέπονται
  στον κανονισμό λειτουργίας των εργαστηρίων.
  Οποιαδήποτε αντίρρηση ή αμφιβολία των μαθητών/τριών για την εμφάνιση αντιμετωπίζεται
  με την παρέμβαση των Διευθυντών των σχολικών βαθμίδων.
  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  Οι σχολικές εκδρομές είναι η οργανωμένη από το σχολείο ομαδική μετάβαση σε τόπους που
  βρίσκονται σε μικρή ή μεγάλη απόσταση από τη σχολική μονάδα, με χαρακτήρα
  κοινωνικοποιητικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό.
  Οι σχολικές εκδρομές εγκρίνονται από τους Συλλόγους των Διδασκόντων ή/και από τη
  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση και κατά τα
  προβλεπόμενα από την εκπαιδευτική νομοθεσία.
  Διακρίνονται σε:
 • Διδακτικές επισκέψεις,
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές.
  Οι μαθητές/τριες συνοδεύονται από τον προβλεπόμενο αριθμό εκπαιδευτικών, οι οποίοι
  είναι εξουσιοδοτημένοι από τους γονείς να ενεργούν για λογαριασμό τους. Ο χώρος, ο
  χρόνος και τα μέσα μεταφοράς κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής – επίσκεψης θεωρούνται
  χώρος και χρόνος κανονικής (καθημερινής) λειτουργίας του σχολείου και διέπονται από τους
  ίδιους Νόμους, Κανονισμούς και Αποφάσεις. Στην περίπτωση που για την πραγματοποίηση
  της εκδρομής απαιτείται χρήση μεταφορικού μέσου, πρέπει να υπάρχει κατατεθειμένη
  υπεύθυνη δήλωση με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα του μαθητή/τριας.
  Ο Σύλλογος Διδασκόντων διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει όποιον μαθητή/τρια κρίνει ότι
  θέτει σε δοκιμασία την επιτυχημένη έκβαση της εκδρομής – επίσκεψης.
  Κανονισμός Λειτουργίας
  14
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

  Τα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου προσφέρουν στους μαθητές/τριες τους και στους γονείς
  τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο «Άριστον Τεστ». Πρόκειται για μια σειρά
  επιλεγμένων ερωτηματολογίων, που στοχεύουν στην παροχή συμβουλών προς τους
  μαθητές/τριες για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία και προς ενηλίκους για
  την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
  Το «Άριστον Τεστ» διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες
  και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν,
  καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα των σχολών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
  Η συμμετοχή στα ανωτέρω τεστ δεν περιλαμβάνονται στα ετήσια δίδακτρα .
  Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται ξεχωριστά σε κάθε οικογένεια, κατόπιν
  συνεννόησης.
  ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
  Η εγγραφή του μαθητή/τριας στα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου προϋποθέτει την αποδοχή
  εκ μέρους του και εκ μέρους των γονέων του όλων των άρθρων του παρόντος Κανονισμού.
  Γι’ αυτό και ο Γονέας του, μαζί με την αίτηση εγγραφής, παραλαμβάνει και ένα αντίγραφο
  του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού.
  Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός αποτελεί μια πρώτη εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Σχεδίου
  ενός σύγχρονου Λασαλιανού Σχολείου. Η επιτυχία ενός τέτοιου Σχεδίου προϋποθέτει ότι όλοι
  οι φορείς της Εκπαιδευτικής Κοινότητας θα αποδεχθούν όσα αναφέρονται στον Κανονισμό.
  Με την πιστή τήρησή του θα βελτιωθεί αποφασιστικά η παρεχόμενη παιδεία, θα εξυψωθεί
  το κύρος και θα ενισχυθεί η παράδοση του Σχολείου που υπερβαίνει τους τρεις αιώνες.

Από τη Δ/νση του Σχολείου

Εκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου

Ανδρέα Κάργα 12 - 14 84100 Σύρος

Τηλ: 22810 87713

email: sgschool@otenet.gr
logo_syros

Εκπαιδευτήρια “ΔΕΛΑΣΑΛ” 
ΣΥΡΟΥ 

Ανδρέα Κάργα 12-14
Τ.Θ. 841 00 Έρμούπολη
Σύρος
Τηλ: 22810 87713
Fax: 22810 82208
email: sgschool@otenet.gr

delasalle_th

Ελληνογαλλικό Κολέγιο
“ΔΕΛΑΣΑΛ”

T.Θ. 6,57010 Πεύκα
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 673252
Fax: 2310 673348
email: info@delasalle.gr

Δημοτικό Σχολείο
“ΔΕΛΑΣΑΛ” 

Κυβέλης 19
Τ.Θ. 174 56 Άλιμος
Τηλ: 210 99 04 010-3
Fax: 210 99 04 014
email: delasalle@saintpaul.gr

Ελληνογαλλική Σχολή
“Ο Άγιος Παύλος”

Χαρ.Τρικούπη 36
Τ.Θ. 185 36 Πειραιάς
Τηλ: 210 45 11 954
Fax: 210 45 37 721
email: fec@saintpaul.gr

oursoulines

Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών


Μαρούσι: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο
Τηλ: 210 8020285
e-mail:info_nipio1@ursulines.gr
e-mail:info_dimotiko@ursulines.gr


Ν.Ψυχικό: Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο
Τηλ.: 210 6712 228
e-mail: info_gimnasio@ursulines.gr
e-mail: ecole@ursulines.gr