Το πείραμα του Ερατοσθένη

Το πείραμα του Ερατοσθένη

Τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022, μία ημέρα μετά την εαρινή ισημερία, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν ή να ταξιδέψουν, οι μαθητές και μαθήτριες  του Γυμνασίου και του Λυκείου κατόρθωσαν να υπολογίσουν την περιφέρεια και την ακτίνα της Γης, από το προαύλιο του σχολείου ΜΑΣ!

Για να πετύχουν τον στόχο τους, εκτέλεσαν  ένα από τα 10 πιο όμορφα πειράματα στην ιστορία της Φυσικής (σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Physics Word, New York, 2002), το πείραμα του Ερατοσθένη.

Ο Ερατοσθένης πραγματοποίησε το ευφυέστατο αυτό πείραμα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 235 π.Χ. Χρησιμοποιώντας μόνο ένα ραβδί και τη σκιά του και απλές γνώσεις γεωμετρίας και τριγωνομετρίας και έχοντας ως δεδομένα τη σφαιρικότητα της Γης και το γεγονός ότι οι ακτίνες του Ήλιου φτάνουν στη γη παράλληλα, κατάφερε να υπολογίσει την περιφέρεια και την ακτίνα της Γης με ένα σφάλμα μικρότερο από 2%!

Με ευρηματικότητα, επιδεξιότητα και πολύ κέφι, μαθητές και εκπαιδευτικοί, ακολούθησαν τα βήματα του Ερατοσθένη. Οι επίδοξοι «γεω-μέτρες», παρά την έλλειψη έντονης ηλιοφάνειας, αξιοποίησαν και την παραμικρή ακτίνα του Ήλιου και οδηγήθηκαν στον υπολογισμό της ακτίνας της Γης με ακρίβεια αξιοσημείωτη, βρίσκοντας τιμές πολύ κοντά στη μέση τιμή, δηλαδή 6.371 χιλιόμετρα.

Η δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο της πανελλήνιας εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο  «Το Πείραμα του Ερατοσθένη  για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2022»  που διοργανώνεται από την  Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ).