Τα μέσα μεταφοράς

Τα μέσα μεταφοράς

Στόχος του θέματος αυτού ήταν τα παιδιά να μάθουν να αναγνωρίζουν και να ξεχωρίζουν τα μεταφορικά μέσα που τα περιβάλλουν. 
Η βιωματική προσέγγιση, το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά, η μαγειρική ήταν οι μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε. Και το διασκεδάσαμε πολύ!!!