Σχέδιο εργασίας με θέμα τη «Διαφορετικότητα»

Σχέδιο εργασίας με θέμα τη «Διαφορετικότητα»

Από τα μέσα περίπου του Ιανουαρίου και με αφορμή το 12ο μάθημα του προγράμματος «Βήματα για τη Ζωή» με τίτλο «Είμαστε διαφορετικοί, αλλά και μοναδικοί» υλοποιείται στο Νηπιαγωγείο σχέδιο εργασίας με θέμα τη «Διαφορετικότητα».

 Οι δράσεις του είναι εκμαιευμένες από τα ίδια τα παιδιά αλλά και κατευθυνόμενες από την εκπαιδευτικό. Η προσέγγιση του προγράμματος γίνεται σε δύο βασικά στάδια. Αρχικά, γίνεται εστίαση στη διαφορετικότητα με βάση την καταγωγή και τα χαρακτηριστικά που αυτή εμπεριέχει και σε δεύτερο στάδιο στη διαφορετικότητα με βάση την αναπηρία. Η ολοκλήρωση του όλου προγράμματος θα επιτευχθεί μέσω της εστίασης στη διαφορετικότητα ανάμεσά μας, όχι μονάχα με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά αλλά και τα στοιχεία της προσωπικότητάς μας και τις δεξιότητές μας, για να ανακαλύψουμε τελικά τη μοναδικότητά μας και να αντιληφθούμε τη σημασία του σεβασμού απέναντι στη διαφορετικότητα του άλλου.

Γιατί τελικά όλοι είμαστε διαφορετικοί, άρα και μοναδικοί.