ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ OPEN E-CLASS

Όσα μαθήματα δεν μπορείτε να εντοπίσετε και έχετε τους κωδικούς τους, πηγαίνετε κάτω από το σήμα e-class στη λέξη Αναζήτηση.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό που σας έχουν στείλε στο sgschool στα μηνύματα ή στις αναρτήσεις και θα το βρείτε.