Σήματα κυκλοφορίας στο σχολείο

Σήματα κυκλοφορίας στο σχολείο

Στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος τα παιδιά της Δ΄ τάξης πραγματοποιούν πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής. Αφού είδαν τα σήματα κυκλοφορίας στον δρόμο και τα χώρισαν σε κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενό τους, έφτιαξαν τα δικά τους σήματα κυκλοφορίας για χρήση εντός του σχολείου. Δουλεύοντας ομαδικά δημιούργησαν πινακίδες όπως: υποχρεωτική χρήση μάσκας, υποχρεωτική απόσταση 2μ., υποχρεωτικά τα σκουπίδια εδώ κ.α. τα οποία θα τοποθετηθούν στους αντίστοιχους χώρους του σχολείου