Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Τα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου, στο πλαίσιο του σχεδιασμού τους  για ενίσχυση και επέκταση των δομών τους,  προτίθενται να δημιουργήσουν μητρώο εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα υποβάλουν βιογραφικά θα πρέπει να έχουν δικαίωμα εγγραφής στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι ανοιχτή και χωρίς  χρονικά όρια εξελισσόμενη ανάλογα με τις δομές και δράσεις οι οποίες θα αναπτύσσονται .Για εκείνους που θα επιλέγονται μετά από συνέντευξη θα υπάρξει δοκιμαστική περίοδος.

Μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/QmBV4hZzDMsho95EA