Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

 

 Α’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 3
ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1

 Β’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 3
ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3

Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 6
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 5
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 5
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
Α.Ε.Π.Π. 3
Α.Ο.Θ. 3