Πρόγραμμα ομαλής μετάβασης

Πρόγραμμα ομαλής μετάβασης

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Μ.Α.Σ. πραγματοποίησαν την Πέμπτη 17 Ιουνίου δράσεις από κοινού με τη δασκάλα και τα παιδιά της Α’ Δημοτικού στο πλαίσιο του προγράμματος της ομαλής μετάβασης στην επόμενη βαθμίδα.

Οι δράσεις περιελάμβαναν παιχνίδια γνωριμίας, συνεντεύξεις, παρουσίαση των βιβλίων και του προγράμματος της Α’ Δημοτικού, απονομή του κλειδιού της Α’ Δημοτικού στα παιδιά του Νηπιαγωγείου, καθώς και μικρή ξενάγηση στην τάξη της Α’ Δημοτικού.