Προσομοιωτικά μαθηματικά

Προσομοιωτικά μαθηματικά

Στο πλαίσιο προετοιμασίας των απολυτήριων- τελικών εξετάσεων της Γ’ τάξης των Γυμνασίων,  διοργανώνεται από το Δίκτυο LaSalle Ελλάδας προσομοίωση εξετάσεων στα μαθήματα της Γλώσσας – Λογοτεχνίας και των Μαθηματικών.

Οι μαθητές/τριες εξετάστηκαν σήμερα στο μάθημα των μαθηματικών, με την ίδια διαδικασία όπως και στις τελικές- απολυτήριες εξετάσεις.

Οι μαθητές/τριες εξετάζονται σε κοινά θέματα που ορίζονται από επιτροπή καθηγητών όλων των Σχολείων Μ.Α.Σ., του Βαμβακάρειου Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ Σύρου, των Ουρσουλινών και του Saint-Paul.