Προσομοίωση απολυτηρίων εξετάσεων Γ'Γυμνασίου

Προσομοίωση απολυτηρίων εξετάσεων Γ'Γυμνασίου
Περίοδος  προσομοιωτικών απολυτήριων εξετάσεων, για τη Γ’ τάξη του Βαμβακάρειου Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου!
Οι μαθητές-τριες εξετάζονται σε κοινά θέματα, τα οποία ορίζονται από τα Σχολεία LaSalle Ελλάδας κ είναι κοινά για τους μαθητές-τριες των Σχολείων ΜΑΣ.
Ξεκινάμε με Μαθηματικά και σήμερα ολοκληρώσαμε τις εξετάσεις με την εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. 
 
Καλά αποτελέσματα στα παιδιά ΜΑΣ!