Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού

Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού

Μιλώντας για το δικαίωμα της ελευθερίας στα εργαστήρια δεξιοτήτων, τα παιδιά της Α’ τάξης αποτύπωσαν τα συναισθήματά τους καθώς και πράξεις που μπορούν να κάνουν με τα χέρια και τα πόδια τους, σε ένα συννεφόλεξο.