"Οι συλλογές μας"

"Οι συλλογές μας"

Στο μάθημα της Γλώσσας οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Δημοτικού μίλησαν για συλλογές. Έμαθαν για διάφορες συλλογές και τη συναισθηματική αξία που μπορεί να έχουν. Έπειτα έγραψαν ένα κείμενο για τις συλλογές που κάνουν, το οποίο διάβασαν στην τάξη παρουσιάζοντας ταυτόχρονα το αγαπημένο τους κομμάτι από τη συλλογή τους.