Οικολογική Συνείδηση

Οικολογική Συνείδηση

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου δεξιοτήτων “Οικολογική Συνείδηση” η Α’ Δημοτικού ΜΑΣ, με την τεχνική του Upcycling δημιουργεί ταΐστρες για τα πουλάκια! Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση, ευαισθησία και διαμόρφωση ενός νέου τρόπου σκέψης σχετικά με την κατανάλωση και διαχείριση των άχρηστων υλικών, ένας τρόπος σκέψης που θα διυλίζει την κατανάλωση με τελικό στόχο όχι την αύξηση της ανακύκλωσης αλλά τη μη παραγωγή αποβλήτων. #delasalleart #zerowasteschool