Νόστιμα κλάσματα

Νόστιμα κλάσματα

Τα παιδιά της Γ’ δημοτικού εξοικειώθηκαν με τα ισοδύναμα κλάσματα δημιουργώντας πίτσες με συγκεκριμένες αναλογίες στο μάθημα των Μαθηματικών. Στο τέλος, παρουσίασαν στην ολομέλεια τα έργα τους και πραγματοποιήθηκε αλληλοαξιολόγηση των ομάδων.