Μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία

Μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία

Η Γ Δημοτικού ΜΑΣ μαθαίνει για τα μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αρχαία ελληνικά αγγεία μέσα από μια διαθεματική βιωματική προσέγγιση, ιστορίας και καλλιτεχνικών.