Κατασκευή μουσικών οργάνων

Κατασκευή μουσικών οργάνων

Τα παιδιά της Α’ Δημοτικού υπό την καθοδήγηση της κ. Καρμελίνας συνέβαλλαν στο πρόγραμμα ZERO WASTE SCHOOL του Γυμνασίου, όπου τα παιδιά της Β’ Γυμνασίου με τη βοήθεια της κ. Ξανθάκη Έλμας κατασκεύασαν κρουστά μουσικά όργανα από ανακυκλώσιμα υλικά.

Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά συνειδητοποιούν τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης των υλικών και διασκεδάζουν συνθέτοντας μουσική.