Και η μουσική έχει κλειδιά...

Και η μουσική έχει κλειδιά...

Τα παιδιά της Α΄τάξης του δημοτικού ΜΑΣ έκαναν τα πρώτα τους βήματα στη θεωρία της μουσικής. Ξεκίνησαν με το κλειδί του ΦΑ το οποίο απεικόνισαν με φακές.