ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σας έχoυν σταλεί στα προσωπικά σας email οδηγίες  σχετικά με την ενημέρωση για τα μαθήματα και την πρόοδο των μαθητών η οποία  θα γίνεται πλέον μέσω της πλατφόρμας G Suite by Google.

Οι ενημερώσεις που αφορούν γενικά τη λειτουργία του σχολείου (π.χ. ανακοινώσεις, εκδρομές, εκκλησιασμούς, παρελάσεις, κ.α. ) θα συνεχίσουν να αναρτώνται κανονικά στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Συνεπώς, οι κωδικοί με τους οποίους συνδεόσασταν στο sgschool.gr καταργούνται. Πρόσβαση στη νέα πλατφόρμα G Suite θα έχετε από το αντίστοιχο εικονίδιο που βρίσκεται στην αρχική σελίδα sgschool.gr .

Επίσης σας ενημερώνουμε για το καινούριο μας email:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) gymlasalle@sgschool.gr