Η Δ’ Δημοτικού παρατηρεί τον μικρόκοσμο και δημιουργεί!

Αφού περάσαμε ώρες έξω και παρατηρήσαμε τους θησαυρούς της φύσης μέσα από μεγεθυντικό φακό, στη συνέχεια μπήκαμε στη τάξη και μάθαμε για καλλιτέχνες,  όπως ο Wassili Kandisky, από τους οποίους αντλήσαμε έμπνευση για τον μικρόκοσμο μας…

Στο τέλος δημιουργήσαμε τα δικά μας φανταστικά όντα του μικρόκοσμου, τους δώσαμε όνομα και ταυτότητα!

Η ΦΥΣΗ – βασική πηγή έμπνευσης και δημιουργίας!