Εργαστήριο Δεξιοτήτων Ρομποτικής - Νηπιαγωγείο

Εργαστήριο Δεξιοτήτων Ρομποτικής - Νηπιαγωγείο

Ο πρώτος κύκλος των εργαστηρίων δεξιοτήτων ολοκληρώθηκε επιτυχώς! Τα παιδιά στο εργαστήριο δεξιοτήτων της ρομποτικής χρησιμοποίησαν τα ρομποτάκια  beebot και bluebot. Οι πρώτες δραστηριότητες ήταν βιωματικές, ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές  το πώς κινούνται τα ρομποτάκια αυτά  στις ειδικά διαμορφωμένες μακέτες με τα τετράγωνα . Έπειτα σε φύλλα εργασίας σημείωναν την διαδρομή που έπρεπε να εκτελέσει ο bee-bot και bluebot. Αφού κατανόησαν τον τρόπο που κινούνται, η εκπαιδευτικός ζητούσε από τα παιδιά να καθοδηγήσουν τα ρομπότ σε μια συγκεκριμένη διαδρομή, η οποία κάθε φορά γινόταν και δυσκολότερη  . Κατά την ολοκλήρωση του θεματικού αυτού κύκλου, οι μαθητές του προνηπίου και νηπιαγωγείου έφτιαξαν τα δικά τους ρομπότ από ανακυκλώσιμα υλικά.