Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων της Α & Β Δημοτικού οι μαθητές και μαθήτριές μας προσεγγίζουν μια πληθώρα από θέματα, κινητοποιώντας τα λεγόμενα ‘soft skills’ τους. Πολύτιμες δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, η κατανόηση, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός προς τους άλλους αλλά και τον εαυτό μας, η αυτοφροντίδα.