Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Κίνι

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Κίνι
Επιμόρφωση – ενδυνάμωση εκπαιδευτικών στο Λασαλιανό Κέντρο των Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ στο Κίνι της Σύρου.
“Ο δάσκαλος επηρεάζει την αιωνιότητα. Κανείς δεν ξέρει πού σταματάει η επιρροή του!”, Henry Brooks Adams
Οι Λασαλιανοί εκπαιδευτικοί βελτιώνονται συνεχώς, για να γίνουν μία δυνατή και  αποτελεσματική ομάδα.