Επίσκεψη της Αδελφής Mélanie

Επίσκεψη της Αδελφής Mélanie

Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 επισκέφθηκε τον χώρο του σχολείου Μ.Α.Σ. η Αδελφή Mélanie, για να συναντήσει όλους τους μαθητές του Γυμνασίου και να τους ενημερώσει σχετικά με την πολύτιμη προσφορά του τάγματος των Αδελφών του Ελέους στο νησί τόσο στο κατηχητικό έργο όσο και στον τομέα των παιδιών και των ηλικιωμένων. Στο πλαίσιο του μαθήματος των θρησκευτικών και του εθελοντικού πνεύματος που διέπει το σχολείο Μ.Α.Σ. τα παιδιά παρακολούθησαν ένα βίντεο, εργάστηκαν σε ομάδες και συνήγαγαν τα συμπεράσματά τους ώστε να κινητοποιηθούν και να γίνουν ενεργοί πολίτες στο μέλλον. Τέλος, συζήτησαν μαζί της, εξέφρασαν τις απορίες τους για το δύσκολο έργο τους και κατανόησαν τη σπουδαιότητά του. Ήταν μία ακόμη προσπάθεια της σχολικής μας κοινότητας να διαμορφώσει εθελοντική συνείδηση στους μαθητές για να δραστηριοποιηθούν σε διάφορους τομείς και να αναλάβουν πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ευαισθητοποίησή τους για πλήθος ζητημάτων.