Επίσκεψη στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωσήφ  

Επίσκεψη στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωσήφ  

Στο πλαίσιο εορτασμού του Αγίου Ιωσήφ, 19/3/2022, πραγματοποιήθηκε σήμερα ξενάγηση στο παρεκκλήσι της μονής του σχολείου ΜΑΣ με τις τάξεις προνηπίου, νηπίου και δημοτικού.    

Τα παιδιά γνώρισαν τα διάφορα μέρη της εκκλησίας και στη συνέχεια συμμετείχαν σε σχετικές δραστηριότητες και παιχνίδια.