Εξετάσεις Keycert

Εξετάσεις Keycert

Το Σαββατό 23/3 τα παιδιά του club πληροφορικής έδωσαν και πέρασαν με 100% επιτυχία της ενότητες Powerpoint και Access της  πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων H/Y της KeyCERT. H KeyCERT, έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και σήμερα παρέχει μια πλήρη σειρά πιστοποιητικών για το βασικό επίπεδο δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, προσαρμοσμένη απόλυτα στις απαιτήσεις των προκηρύξεων για προσλήψεις στο Δημόσιο.

Στα παιδιά που συμμετέχουν στο club πληροφορικής  δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις και να αποκτήσουν και τις έξι ενότητες που παρέχει η Key CERT για τα προγράμματα της Microsoft Office.