ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου ΜΑΣ σήμερα ασκούνται στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι συμμετέχοντας στη διαδικασία εκλογής δεκαπενταμελούς συμβουλίου . Επιχειρηματολογία , διάλογος , διαδικασίες, συνεργασία, γνώση της νομοθεσίας και των κανονισμών, σεβασμός της προσωπικότητας, ενασχόληση με τα κοινά, εθελοντισμός, ενδιαφέρον για την πρόοδο, σχεδιασμός, προγραμματισμός, αξιολόγηση και λογοδοσία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία και την εξέλιξη των κοινωνιών στις οποίες ασκούνται τα παιδιά.