Δράση «100 κτήρια – 100 ιστορίες» με τη Γ´ Γυμνασίου

Δράση «100 κτήρια – 100 ιστορίες» με τη Γ´ Γυμνασίου

Στο πλαίσιο της δράσης «100 κτήρια – 100 ιστορίες»,  η  Γ´ Γυμνασίου έχει αναλάβει να «υιοθετήσει» το Μέγαρο Βελισσαρόπουλου, τωρινό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ερευνούν το κτήριο μέσω μαθημάτων επικεντρωμένων στο θέμα της ιστορίας κτηρίου, την αισθητική του κτηρίου, τον νεοκλασσικισμό, όπως και τα κοινωνικοπολιτικά στοιχεία που το συνδέουν με την ιστορία της Ερμούπολης. Επίσης μέσω επισκέψεων στο κτήριο έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για την ζωή του κτηρίου ως σπίτι αλλά και ως εργατοϋπαλληλικό κέντρο, να παρατηρήσουν τα αρχιτεκτονικά και αισθητικά στοιχεία του όπως και να τα καταγράψουν ζωγραφίζοντάς τα.