Άνοιξη: Λουλούδια, έντομα και πουλιά

Άνοιξη: Λουλούδια, έντομα και πουλιά

Από τα μέσα Απριλίου τα παιδιά του Νηπιαγωγείου επέλεξαν να έχουν ως θεματική στο νέο σχέδιο εργασίας τους την Άνοιξη. Γύρω από τη συγκεκριμένη θεματική οργάνωσαν τις υποενότητες προς μελέτη, οι οποίες είναι τα λουλούδια, η πασχαλίτσα, η μέλισσα και τα πουλιά. Το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας σκοπό έχει την επαφή των παιδιών με το φυσικό περιβάλλον και την εκμάθηση του τρόπου ζωής τόσο των φυτών όσο και των εντόμων και των αποδημητικών πουλιών. Το σχέδιο εργασίας θα υλοποιηθεί μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, κυρίως βιωματικές, παιχνίδια και κατασκευές.